Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
BEVA Handelsbolag
Org.nr: 916420-5503
Adress: Storgatan 15c, 342 30 Alvesta
Kontaktperson: Viktoria Åkesson Forss

Personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, t.ex. mejl- och postadress, telefonnummer, vilka produkter du handlar och betalningsinformation som du lämnar vid dina kontakter med oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, utveckla våra tjänster och produkter, förbättra vår service och för marknadsföring.

Vi har fått dina uppgifter genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund, kontaktar vår kundservice och genom att använda cookies på våra webbplatser. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lillabus.nu.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares användning av en webbplats. Cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att lagra på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Google Analytics
Denna webbplats använder tjänsten “Google Analytics” från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Tjänsten använder “cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Du kan använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc. IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt villkoren i avtalet om datadelning mellan webbplatsoperatörerna och Google Inc. använder Google Inc. den insamlade informationen för att utvärdera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster relaterade till internetanvändning.